cegły z budowy i znak "roboty drogowe"

Informujemy, że w zakładce Samorząd gminny –> Plany inwestycyjne zamieszczone zostały koncepcje projektowe budowy dróg w obszarze Osiedle Suchy Las-Wschód.

Zamieszczone koncepcje dotyczą budowy pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Deszczowej, Wodnej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej oraz w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej.

Do udostępnionych koncepcji można zgłaszać uwagi w okresie od 18.06.2020 do 10.07.2020. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

wydrukuj wydrukuj