Maszyny rolnicze na polu

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

W celu dotarcia do jak największej  liczby użytkowników gospodarstw rolnych, Prezes GUS wystosuje w dniach od 10-31 sierpnia 2020 r. list informujący o spisie rolnym w 2020 roku.

Na teren Gminy Suchy Las przewidziany jest jeden rachmistrz spisowy, którego dane zostaną podane w terminie późniejszym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

 • od 1 września 2020 r. będzie możliwy samospis internetowy,
 • od 16 września 2020 r. rachmistrz rozpocznie spis metodą wywiadu telefonicznego,
 • od 1 października 2020 r. rachmistrz terenowy rozpocznie spis metodą wywiadu bezpośredniego.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Udział w spisie jest OBOWIĄZKOWY!

 • użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.
 • udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 443, t.j.).

Konsultanci obsługujący infolinię spisową (zostanie dopiero utworzona) będą dostępni w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. przez siedem dni w tygodniu w godz. 8.00 – 20.00.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

wydrukuj wydrukuj