Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, logo Kongresu

Gmina Suchy Las zajęła 12. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego wśród 1549 gmin wiejskich w Polsce.

Ekonomiści z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego przeanalizowali prawie 2 800 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce pod kątem finansowym. Do analiz posłużyło im siedem najważniejszych i najczęściej używanych wskaźników ekonomicznych, co pozwoliło stworzyć kompleksowe, apolityczne i obiektywne zestawienie. Pod uwagę wzięto takie czynniki, jak: dochody własne JST, ich wydatki inwestycyjne czy wysokość pozyskanych funduszy unijnych.

– Pracowaliśmy z myślą o samorządowcach, którzy powinni wymieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Odpowiedzieliśmy na głosy przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze. Przygotowaliśmy narzędzie dla „zwykłych obywateli” – wyborców, mogących w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują włodarze ich gmin.

Każdy z nas, w powszechnych wyborach decyduje, kto rządzi jego małą ojczyzną. Interesujmy się więc ekonomią, obserwujmy i porównujmy działania samorządów. Wybierajmy najlepszych gospodarzy. Niech jednym z kryteriów oceny podejmowanej przy urnie będzie analiza skutecznego zarządzania finansami. Nasze opracowanie może w tym pomóc – pisze we wstępie do Rankingu Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Od 2018 roku, kiedy po raz pierwszy opublikowany został Ranking, Gmina Suchy Las notuje podobne, wysokie miejsce – w 2018 r. było to 12. miejsce (analizowano dane za 2016 r.), a w 2019 – 11. miejsce (analizowano dane za 2018 r.)

Warto również odnotować, że w grupie 314 powiatów ziemskich powiat poznański zajął w Rankingu 2. miejsce.

Nagrody dla najlepszych samorządów wręczone zostaną podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Karpaczu w grudniu 2020 r.

Pełną treść raportu można pobrać ze strony Forum Ekonomicznego.

wydrukuj wydrukuj