plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek

1. Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r., o godz. 15:00.

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do uczestniczenia w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu platformy ZOOM.

ID spotkania: 937 7633 3318 
https://zoom.us/j/93776333318

Pełna treść obwieszczenia i projekt planu miejscowego

2. Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny Zachód odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r., o godz. 17:30.

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do uczestniczenia w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu platformy ZOOM.

ID spotkania: 941 6773 4671
https://zoom.us/j/94167734671

Pełna treść obwieszczenia i projekt planu miejscowego

wydrukuj wydrukuj