Wykres z frekencją wyborczą w gminie Suchy Las podczas wyborów prezydenta RP

W drugiej turze wyborów Prezydenta RP w gminie Suchy Las liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 13.197 osób.  W lokalach wyborczych wydano 10.722 karty do głosowania, natomiast 153 wyborców głosujących korespondencyjnie, otrzymało pakiety wyborcze drogą pocztową.

Dla porównania w I turze wyborów głosowało 10.628 osób. Łącznie frekwencja wyborcza w II turze wyborów wyniosła 82,4%, czyli była jeszcze wyższa, niż w I turze, podczas której wyniosła 79,7%.

671 mieszkańców naszej gminy pobrało w Urzędzie Gminy zaświadczenia o prawie do głosowania, z którymi można było głosować w każdej dowolnej komisji wyborczej.

W gminie Suchy Las zdecydowanie zwyciężył Rafał Trzaskowski, uzyskując 8147 głosów, co stanowi 75,5%. Drugi kandydat Andrzej Duda otrzymał 2648 głosów, co stanowi 24,5%.

W poszczególnych obwodach głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Biedrusku – frekwencja w II turze 80 %
Dom Osiedlowy; Biedrusko, ul. Zjednoczenia 4                                          

Rafał Trzaskowski         1243 głosy                -74,9 %
Andrzej Duda                 417  głosów            – 25,1 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 w Chludowie – frekwencja w II turze 80%
Zespół Szkół;  Chludowo,  ul. Szkolna 3     

Rafał Trzaskowski         686  głosów             – 57,4 %
Andrzej Duda               510   głosów            – 42,6 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w Suchym Lesie – frekwencja w II turze 86%
Remiza OSP; Suchy Las, ul. Bogusławskiego 36                                        

Rafał Trzaskowski        1231  głosów             – 76,8 %
Andrzej Duda                 373  głosy               – 23,2 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 w Suchym Lesie– frekwencja w II turze 82%
Szkoła Podstawowa nr 1;  Suchy Las,  ul. Szkolna 15                                            

Rafał Trzaskowski          993 głosy                 – 78,4 %
Andrzej Duda                 273 głosy                – 21,6 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 w Suchym Lesie – frekwencja w II turze 84,5%
Szkoła Podstawowa nr 2;  Suchy Las, ul. Poziomkowa 11                

Rafał Trzaskowski         1357 głosów             – 89,8 %
Andrzej Duda                 154  głosy               –  10,2 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 w Złotnikach – frekwencja w II turze 84,5%
Świetlica osiedlowa  Złotniki, Plac Grzybowy 16                                       

Rafał Trzaskowski        1094 głosy                – 83 %
Andrzej Duda                 224 głosy                – 17 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 w Złotnikach  – frekwencja w II turze 81%
Świetlica osiedlowa;  Złotniki, ul. Żukowa 14                      

Rafał Trzaskowski         1043 głosy                – 71,6 %
Andrzej Duda                  413 głosów            – 28,4 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 w Golęczewie  – frekwencja w II turze 83%
Świetlica wiejska; Golęczewo ul. Dworcowa 61 A              

Rafał Trzaskowski         500   głosów             –  63,8 %
Andrzej Duda                284   głosy               –  36,2 %

                                                                                                                            
Sporządziła:
Joanna Nowak
Sekretarz Gminy Suchy las

wydrukuj wydrukuj