- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Dyskusje publiczne z możliwością zdalnego uczestnictwa – 20 lipca

Najbliższe dyskusje publiczne, z możliwością zdalnego uczestnictwa, zaplanowane zostały 20 lipca 2020 r.

1. Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon Rowu Północnego odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r., o godz. 15:00.

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do uczestniczenia w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu platformy ZOOM.

ID spotkania: 970 9874 0900
https://zoom.us/j/97098740900 [1]

Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego:
http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1038/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-biedrusko-rejon-rowu-polnocnego/ [2]

2. Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 295/3 odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r., o godz. 17:30.

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do uczestniczenia w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu platformy ZOOM.

ID spotkania: 973 5120 4823
https://zoom.us/j/97351204823 [3]

Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego:
http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1039/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-zlotnikach-na-terenie-dzialki-o-numerze-ewidencyjnym-2953/ [4]