- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Komunikat kąpieliskowy

Przekazujemy informacje Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w 86 kąpieliskach oraz 13 miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa wielkopolskiego.

Pobierz komunikat z wykazem kąpielisk