Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: “Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las w lekkoatletyce podczas letniego zgrupowania sportowego”

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj