- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Możliwość składania uwag do oferty realizacji zadania pn. “Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las w lekkoatletyce podczas letniego zgrupowania sportowego”

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: “Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las w lekkoatletyce podczas letniego zgrupowania sportowego”

Dokumenty do pobrania: