Widok na wejście do budynku szkoły podstawowej nr 1 w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 31 marca 2020 r. do 30 września 2021 r.

Głównym celem projektu jest: podniesienie wiedzy i kompetencji 808 uczniów, w tym o specjalnych potrzebach – w zakresie matematyki i informatyki, podniesienie kompetencji 26 nauczycieli (21K) oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych 4 szkół na terenie gminy Suchy Las w okresie od 31.03.2020 do 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 607 092,79 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 570 541,38 zł

logo 893x133 - Gmina realizuje projekt pt.: „Szkoły kompetencji w Gminie Suchy Las”
Plakat-poziom-_Suchy-Las

wydrukuj wydrukuj