ul. Poznańska 312x350 - W Biedrusku tymczasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych, związanych z modernizacją oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2406P (ul. Poznańska) w miejscowości Biedrusko, na odcinku od ul. Jesionowej do 7 Pułku Strzelców Konnych, ENEA Oświetlenie zawiadamia o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem nr ZDP.IR.4101.449/20.BKw terminie od dnia: 24.08.2020 r.

Prace będą polegać na wymianie i odtworzeniu słupów oraz wymianie kabla.

Zabezpieczenie robót na podstawie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

organizacjaruchubiedrusko

projekt - W Biedrusku tymczasowa zmiana organizacji ruchu
wydrukuj wydrukuj