pies przewodnik stoi przy krawędzi basenu i nachyla się przyjaźnie w kierunku mężczyzny w pomarańczowym czepku, który znajduje się w basenie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem obowiązkowym – dokumentacją, należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

lub przez platformę ePUAP do 30 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania Zgłoszenia w formie papierowej lub data wpływu w ePUAP)

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj