Czarna plansza z twarzą żołnierza w tle. Na pierwszym planie napis: Zostań żołnierzem.p; Nabór do służby w Wojsku Polskim nigdy nie był łatwy. Upraszczamy procedury do minimum. Aplikuj przez internet, dzięki nowej formie rekrutacji. Już dziś wejdź na Portal Rekrutacji Wojska Polskiego.

Reforma procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP wprowadza szereg ułatwień dla kandydatów.

Nowe podejście do rekrutacji, procedura powołania zaplanowana tak, by była jak najprostsza i by w jak największym stopniu odpowiadała wymaganiom ochotników, więcej turnusów szkoleniowych, a także ich skrócony wymiar.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak zmienia się dla Ciebie Wojsko Polskie!

Nowy portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego jest prostszą i wygodniejszą formą pierwszego kontaktu ochotnika z instytucjami wojskowymi. Zamiast tradycyjnego, bezpośredniego zgłoszenia się do siedziby WKU, wojsko umożliwia aktualnie zrobienie tego w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego.

 Po rejestracji kandydat, jeśli ma sprecyzowany kierunek, w którym chce się rozwijać – otrzymuje gotową ofertę dopasowaną do jego preferencji i potrzeb. Jeśli nie – prowadzi rozmowę z pracownikiem WKU w celu określenia odpowiedniej dla niego formy służby wojskowej i drogi rozwoju w Wojsku Polskim. Następnie zostaje on umówiony w dogodnym dla niego terminie na spotkanie, podczas którego złoży wniosek o powołanie. Dzięki temu będzie mógł zostać skierowany do Wojskowych Centrów Rekrutacji w celu przejścia wymaganych badań.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu zostało zorganizowane na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu i będzie funkcjonować przynajmniej dwa razy w miesiącu. Dzięki niemu ochotnicy, którzy uprzednio złożyli wniosek o powołanie do służby przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej, odbędą rozmowę kwalifikacyjną, badanie psychologiczne oraz lekarskie na miejscu oraz w trakcie jednego dnia.

Po przejściu powyżej opisanej procedury i otrzymaniu karty powołania, ochotnik zostanie skierowany na szkolenie podstawowe.

Dzięki reformie tzw. służba przygotowawcza została zintensyfikowana i w efekcie czego skrócona do maksymalnie 30 dni, zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu szkolenia. Umożliwia to nowopowstała platforma e- learningowa, na której ochotnik będzie indywidualnie zapoznawać się z teoretyczną częścią szkolenia. Reforma zakłada również znaczne zwiększenie częstotliwości szkoleń, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych.

W tym roku kalendarzowym zaplanowane zostało jeszcze 6 turnusów szkoleniowych rozpoczynających się co średnio 2 tygodnie, poczynając od 14 września.

Więcej informacji uzyskasz w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej.

Agnieszka Michalak, WKU w Poznaniu
Grafika: CO MON

wydrukuj wydrukuj