złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików

Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu informuje o drugiej edycji Konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie ze szwajcarską Fundacją im. Ernsta-Bernda Blümle, która jednocześnie jest fundatorem nagród pieniężnych o łącznej wartości 22 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce można znaleźć na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zachęca do udziału w konkursie, gdyż jest to m.in. okazja dla badaczy do zgłębienia stosowanych sposobów zarządzania organizacją, ale również poznania społecznej strony prowadzonych działań. Ponadto, wyróżnione podmioty będą rekomendowane do współpracy z przedsiębiorstwami przynależącymi do Klubu Partnera UEP.

Wystarczy wypełnić kwestionariusz samooceny oraz kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września br.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

wydrukuj wydrukuj