Rysunek1 - Działka na sprzedaż w Suchym Lesie

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, położonej w Suchym Lesie przy ul. Zwolenkiewicza.

L.P.ADRES I OZNACZENIE GEODEZYJNEOPIS
NIERUCHOMOŚCI
CENA WYWOŁAWCZA
1.Miejscowość – Suchy Las
Ulica – Zwolenkiewicza Arkusz mapy –
8 KW – PO1P/00218923/1 Działka –
218/43 Powierzchnia – 994 m2
Nieruchomość położona we wschodniej części miejscowości Suchy Las; działka przylega do ulicy Zwolenkiewicza, która jest drogą publiczną, utwardzoną kostką brukową począwszy od skrzyżowania z ul. Bogusławskiego, jednak na odcinku przylegającym
do przedmiotowej działki jest drogą gruntową; działka ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta z wycięciem w narożniku stanowiącym trójkąt widoczności; działka narożnikowa – z dwóch stron przylega do drogi publicznej; teren działki jest niezabudowany i nieogrodzony; obowiązek lokalizacji frontu budynku przy północno – wschodniej granicy, w odległości 7 m od drogi; na zachód i południe znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast na północ i wschód występuje istniejąca zabudowa jednorodzinna; wszelkie media, tj. sieć gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna przebiegają w ulicy Zwolenkiewicza dochodząc do ostatnich istniejących przy tej ulicy zabudowań; w tylnej części nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.
Cena prawa własności 348.000,00 zł (netto)   Podatek VAT – 23%   Wysokość wadium 42.900,00 zł
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r. (czwartek)
o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej (parter)
Urzędu Gminy Suchy Las przy ulicy Szkolnej 13.

Dodatkowych informacji udziela:
Urząd Gminy Suchy Las
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pok.115 tel. (61) 8926-267
pok.108 tel. (61) 8926-291

Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP

wydrukuj wydrukuj