Łańcuch z Orłem

Telefon dyżurny USC w sprawie zgłoszenia zgonu: 603 438 265.

Zawarcie związku małżeńskiego – ślub cywilny – w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suchym Lesie

W związku z obecną sytuacją epidemii w Polsce, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, uroczystości przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński odbywają się przy ograniczeniu liczby obecnych osób do 8.

Sala ślubów w tutejszym urzędzie ma niecałe 21m².

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Suchym Lesie
Marlena Kuziemska
e-mail: [email protected]
Tel.+48 61 8926 277

wydrukuj wydrukuj