Łańcuch z Orłem

Urząd Stanu Cywilnego w Suchym Lesie informuje, że pełni

dyżur telefoniczny w sprawach związanych ze sporządzeniem aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy Suchy Las, z powodu choroby zakaźnej.

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 24 godzin od daty stwierdzenia zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił w piątek po godzinie 15:00 lub w sobotę proszę dzwonić pod numer telefonu: 603 438 265 lub 605 110 576.

Dyżur telefoniczny pełniony jest w sobotę i niedzielę w godzinach: 8:00 – 13:00.

Zawarcie związku małżeńskiego – ślub cywilny – w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suchym Lesie

W związku z obecną sytuacją epidemii w Polsce, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, uroczystości przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński odbywają się przy ograniczeniu liczby obecnych osób do 8.

Sala ślubów w tutejszym urzędzie ma niecałe 21m².

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Suchym Lesie
Marlena Kuziemska
e-mail: [email protected]
Tel.+48 61 8926 277

wydrukuj wydrukuj