Komunikat nr 25 z 5 listopada 2020 roku

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu podjąłem decyzję o zmianie sposobu obsługi klienta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18. 

Od 5 listopada br. do odwołania ustala się:

 1. Obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P7). Preferowany sposób składania wniosków poprzez:
  1. e-usługę i.Wniosek,
  2. skrzynkę e-puap lub e-mail na adres [email protected] (wymagane jest podpisanie wniosku: podpisem elektronicznym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisem zaufanym),
  3. przesyłką pocztową lub kurierską,
  4. osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby oczekujących klientów).
 2. Odbiór dokumentów (sprawy załatwiane są w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku z wyłączeniem okresu od dnia doręczenia wnioskodawcy Dokumentu Obliczenia Opłaty do dnia wpływu środków za uiszczenie opłaty na konto PODGiK). Preferowany sposób:
  1. drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,
  2. drogą pocztową (stosowną opcję należy zaznaczyć we wniosku); zmiana sposobu odbioru z osobistego na przesyłkę pocztową jest możliwa – na wyraźne życzenie Wnioskodawcy, zgłoszone e-mailem na adres: [email protected]. W przypadku wniosków na formularzach P i P1-P7 wystawiony zostanie dodatkowy Dokument Obliczenia Opłaty, (określający koszty wysyłki). Warunkiem przekazania do wysyłki udostępnianych materiałów jest potwierdzenie wpływu środków za ich udostępnienie i przesyłkę na konto PODGiK
  3. osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby oczekujących klientów).

Do składania wniosków i odbioru wykonanych dokumentów obowiązuje jedna kolejka.

Pozostałe szczegółowe ustalenia, w tym w szczególności w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są publikowane na stronie www.podgik.poznan.pl

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

Komunikat nr 26 z 5 listopada 2020 roku

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu podjąłem decyzję o znacznym ograniczeniu bezpośredniej obsługi klientów od 6 listopada br. do odwołania w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul.  Jackowskiego 18.

Wnioski można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich, platformy e-PUAP.

W sprawach pilnych i ewentualnych pytań informacji udzielają pracownicy Wydziału:

 • uzyskanie karty wędkarskiej – tel. 61 8410 579,
 • gospodarka odpadami – tel. 61 8410 509 lub 61 8410 547,
 • ochrona powietrza – tel. 61 2269 211 lub 61 8410 545,
 • geologia – tel. 61 8410 692 lub 61 8418 817,
 • ochrona gruntów rolnych – tel. 61 8410 560 lub 61 2228 989,
 • uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu – tel. 61 8410 507 lub 61 8410 577,
 • w pozostałych sprawach prowadzonych przez Wydział – tel.  61 8410 552.

Kontakt osobisty pozwalający stronom postępowania administracyjnego na zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Składanie wniosków o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów jest możliwe wyłącznie elektronicznie w systemie REJA 24 na stronie: http://interesant.reja24.gov.pl Informacje dotyczące sposobu rejestracji można uzyskać pod numerem tel. 61 8410 750.

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

Komunikat nr 27 z 6 listopada 2020 roku

W związku z decyzją burmistrza Pobiedzisk o całkowitym zamknięciu w dniach od 9 do 16 listopada br. Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach informuję, że filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (znajdująca się w budynku urzędu) będzie również nieczynna. Tym samym nie ma możliwości umawiania wizyt przez internet.

Wszystkich mieszkańców w dniach od 9 do 16 listopada br., zapraszamy do pozostałych filii wydziału Komunikacji i Transportu w:

 1. Swarzędzu – ulica Poznańska 25, tel. 61 65-11-265, 65-11-268,
 2. Stęszewie – ul. Poznańska 20, tel. 61 81-30-077,
 3. Tarnowie Podgórnym – ul. Poznańska 96, tel. 61 89-59-241,
 4. Czerwonaku – Gdyńska 53, tel. 61 22-69-235, 2269-236

lub do siedziby głównej Wydziału KT przy ulicy Jackowskiego w Poznaniu.

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

Komunikat nr 28 z 9 listopada 2020 roku

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjąłem decyzję o znacznym ograniczeniu bezpośredniej obsługi klientów od 9 listopada br., do odwołania w   Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem poczty i firm kurierskich. Natomiast w sprawach pilnych i ewentualnych pytań należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie pod numerami:
61 8410-704,
61 8410-705,
61 8410-706,
e-mail:  [email protected]

Kontakt osobisty pozwalający stronom postępowania administracyjnego na zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w godzinach pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Słowackiego 8  w Poznaniu.

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl. Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do urzędu.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

wydrukuj wydrukuj