Ręce w geście uścisku.

Warszawa/Poczdam, 24.11.2020 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 pod hasłem  „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie”.

Konkurs na najciekawszy projekt polsko-niemieckiego spotkania młodzieży angażujący się w życie miejscowej społeczności jest skierowany do wszelkich organizatorów wymiany – stowarzyszeń, szkół, fundacji, instytucji itp. Zaplanowane na okres od połowy 2021 roku do końca 2022 roku projekty można zgłaszać do 28 lutego 2021 roku. Wartość pierwszej nagrody wynosi 4000 euro dla każdego z partnerów projektu.

Tematyka i forma projektów jest dowolna. – Młodzież może zająć się na przykład kulturą, sportem czy sytuacją społeczną w swojej okolicy – wszystkim, co ją interesuje i dzięki czemu chciałaby sprawić, że lokalnym mieszkańcom będzie żyło się lepiej, ciekawiej czy atrakcyjniej. Od nagrania audioprzewodników o polskiej i niemieckiej gminie, przez wspólne posiedzenie parlamentów młodzieżowych, po międzypokoleniowe wycieczki rowerowe po okolicy – najważniejsze, aby projekty zostały przygotowane i zrealizowane z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec – mówi Maria Albers z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Do współpracy uczestnicy mogą zaprosić również lokalne organizacje lub instytucje.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? Małgorzata Bobrowska z poznańskiej Fundacji Bezlik, współorganizatorka polsko-niemieckiego projektu w Mikuszewie pod Poznaniem, który znalazł się w finale poprzedniej edycji konkursu 2017-2019, przekonuje: – Udział w wymianie polsko-niemieckiej jest dla młodych ludzi bardzo rozwijającym doświadczeniem. Czas spędzony z grupą z sąsiedniego kraju uczy ich otwartości, ciekawości świata i drugiej osoby. Takie nastawienie przenoszą potem do swoich szkół i domów, co sprawia, że ich środowisko staje się bardziej otwarte i tolerancyjne. Ich wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności, jak choćby zorganizowanie spektaklu czy pokazu filmu, spotykają się zazwyczaj z wdzięcznością mieszkańców i uznaniem.

W projektach muszą wziąć udział osoby do 26. roku życia z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju. Aby zgłosić projekt do konkursu, należy wspólnie z partnerem wysłać szkic projektu poprzez formularz online. Spośród zgłoszeń jury wyłoni finalistów konkursu, którzy m.in. podczas seminarium wprowadzającego będą mieli czas na dopracowanie lub zmodyfikowanie dostarczonych szkiców projektów z pomocą trenerów i ekspertów. Projekt musi obejmować przynajmniej dwa spotkania w okresie od lipca 2021 roku do końca 2022 roku, składające się każdorazowo z przynajmniej czterech dni – jedno po polskiej, drugie po niemieckiej stronie. W przypadku trwania pandemii spotkania mogą odbyć się online.

Wszystkie projekty finałowe otrzymają dofinansowanie PNWM. Latem 2023 roku polsko-niemieckie jury wyłoni zwycięzców i odbędzie się seminarium podsumowujące oraz uroczyste wręczenie nagród: 4000 euro dla każdego z partnerów projektu za zajęcie pierwszego miejsca, 3000 euro –  drugiego i 2000 euro – trzeciego. Koszty uczestnictwa wszystkich finalistów w tej uroczystości, a także w obu seminariach, ponosi PNWM.

Kto nie ma jeszcze partnera do projektu, może poszukać go czy to za pomocą giełdy kontaktów online Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży czy to na własną rękę. Warto sprawdzić tę możliwość w partnerskiej gminie lub powiecie z Niemiec, jeśli takie istnieją. Partner projektu może także pochodzić z innego, dowolnego miejsca w drugim kraju. 

Więcej informacji o konkursie PNWM.ORG

Filmowa relacja z projektu w Mikuszewie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. Urzędy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy też szkoły – każdy, kto z niemieckim partnerem organizuje wymianę młodzieży, może się zwrócić do PNWM o dotację na projekt. PNWM została utworzona 17 czerwca 1991 roku jako organizacja międzynarodowa przez rządy Polski i Niemiec, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. Od początku istnienia organizacji dzięki jej wsparciu odbyło się blisko 80 tysięcy projektów, w których udział wzięło przeszło 3 miliony młodych ludzi. Więcej informacji o PNWM

wydrukuj wydrukuj