Grafika informująca o zmianach dla podatników od 2021 roku z logotypami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Izby Administracji Krajowej w Poznaniu.

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się właściwość urzędów skarbowych dla niektórych podatników:

  • największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,
  • wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych,
  • mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do pozostałych urzędów skarbowych.

Obsługa największych firm w jednym miejscu

Największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych. Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do zwykłych urzędów skarbowych.

Link do całości artykułu

Materiały z webinarium

21 grudnia 2020 r. odbyło się webinarium „Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych”, zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Prezentacja z tego szkolenia dostępna jest na stronach Portalu Podatkowego.

Q&A

Na portalu podatki.gov.pl dostępne są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana właściwości urzędów skarbowych to efekt nowelizacji rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

  • w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu, do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020 r. poz. 2456)
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2410)
wydrukuj wydrukuj