graph 163509 1280 622x350 - Polska Strefa Inwestycji w Wielkopolsce

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji cała Polska stała się specjalną strefą inwestycji, dzięki czemu również przedsiębiorcy działający w gminie Suchy Las mogą otrzymać pomoc publiczną.

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorca może uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji.

Obecnie przedsiębiorca lokalny nie musi szukać nowej lokalizacji, gdzie może zrealizować swoją inwestycję z możliwością wsparcia, gdyż takie wsparcie może uzyskać na terenie nieruchomości gminy lub na własnym terenie.

Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

  • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
  • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. 

Informacje o Polskiej Strefie Inwestycji na stronie biznes.gov.pl

Warunkiem uzyskania pomocy publicznej dla przedsiębiorców z gminy Suchy Las jest wystąpienie przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu przed rozpoczęciem inwestycji do spółki zarządzającej Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

wydrukuj wydrukuj