Wyciągnięta ręka, od której wychodzi niebieska strzałka do góry

Podczas styczniowej sesji Rady Gminy Suchy Las została podjęta uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, których przychody za rok 2020 w porównaniu do roku 2019 były niższe o co najmniej 50 procent.

Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 roku.

Warunkiem jest złożenie przez przedsiębiorcę:

  • w przypadku osób prawnych: korekty deklaracji na podatek od nieruchomości – formularz DN-1 z załącznikiem ZDN-2;
  • w przypadku osób fizycznych: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – formularz IN-1 z załącznikiem ZIN-2;
  • oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID -19, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy;
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2010 r., poz. 312 ze zm.)

Ważne! Przedsiębiorcy o zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się do 15 marca 2021 roku.

wydrukuj wydrukuj