czołg jadący po terenie poligonu.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) informuje, że od 1 do 31 marca na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty, w godz. 8:00-15:00 i 18:00-24:00.

Na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

W marcu wzmożone działania

Ponadto w okresie od 1 do 12 marca na terenie poligonu będą odbywać się „Zawody o wyłonienie najlepszych plutonów w szkoleniu bojowym”. Powyższe przedsięwzięcia będą skutkować zwiększonym ruchem kolumn pojazdów wojskowych, a także zwiększoną aktywnością ogniową poligonu – w tym kończeniem strzelań w dzień nawet o godz. 18:00.

Dostępność Rezerwatu

Rezerwat Przyrody „Śnieżycowy Jar” na terenie poligonu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Wstęp do rezerwatu w dniach od poniedziałku do piątku w każdym tygodniu marca jest niemożliwy i kategorycznie zabroniony ze względu na realizowane strzelania. Informacja o tym, czy w dany weekend obiekt będzie dostępny dla społeczeństwa będą pojawiać się w poprzedzający go piątek na stronie internetowej CSWL w zakładce „Poligon”, a także na stronie Nadleśnictwa Łopuchówko.

Droga rowerowa zlikwidowana

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione. Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

W weekendy poligon niedostępny

Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

PRZYPOMINAMY!

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Ponadto na terenie poligonu obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, czy to w ramach „turystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi wykroczenie w myśl art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu, łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzające psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

Kontrole na poligonie

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze CSWL i Żandarmerii Wojskowej, oraz Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

wydrukuj wydrukuj