widok z drona na Szkołę Podstawową nr 1 i boisko trawiaste w Suchym Lesie

11 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął i ogłosił listę rankingową wniosków zgłoszonych w ramach naboru na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej). Na liście znalazł się wniosek złożony przez gminę Suchy Las na realizację zadania pn. „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie” z proponowanym dofinansowaniem w kwocie 160 tys. zł!

Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

W ramach inwestycji, która ma zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku, zaplanowano modernizację:

  1. Bieżni prostej i okólnej
  2. Skoczni w dal
  3. Rzutni do pchnięcia kulą

Planowany całkowity koszt realizacji zadania to 706 620,00 zł, wysokość planowanego dofinansowania to 160 000,00 zł.

wydrukuj wydrukuj