Tablet na stole z wyświetlonymi danymi i wykresami

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las.

Diagnoza została sporządzona w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i jest efektem badań i warsztatów przeprowadzonych z udziałem mieszkańców oraz analizy danych publikowanych przez różne publiczne i niepubliczne jednostki.

Uwagi do diagnozy należy zgłaszać do 6 czerwca br. na adres [email protected] lub pocztą na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las z dopiskiem “Uwagi do diagnozy”.

wydrukuj wydrukuj