Kartka z wykresami z naspisem Raport o stanie gminy oraz herbem gminy Suchy Las

Raport o Stanie Gminy Suchy Las to przygotowywany do 31 maja każdego roku dokument obejmujący podsumowanie działalności organu wykonawczego (wójta) w roku poprzednim.

Raport zawiera informacje z zakresu:  realizacji polityk, programów i strategii, wykonania uchwał Rady Gminy oraz zadań własnych takich jak: gospodarka nieruchomościami, inwestycje, remonty, organizacja ruchu drogowego,  ochrona środowiska i przyrody czy promocja gminy. W Raporcie zostały ujęte także zadania zlecone Gminie. Ponadto z dokumentu dowiemy się o działalności gminnych jednostek organizacyjnych, a także w jaki sposób sucholeski samorząd wspiera i upowszechnia ideę samorządową.

Raport o Stanie Gminy

wydrukuj wydrukuj