plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek

Informujemy o rozpoczęcie wyłożeń do publicznego wglądu projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

MPZP Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej – obwieszczenie w ww. sprawie i projekt planu dostępne są w BIP UG Suchy Las.

MPZP Jelonek – rejon ulic Nektarowej i Krótkiej – obwieszczenie w ww. sprawie i projekt planu dostępne są w BIP UG Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj