- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Aquanet informuje

Do 9 lipca Aquanet S.A. przedłuża zamknięcie punktu przyjęcia  ścieków  dowożonych  na  oczyszczalnię  ścieków  w  Chludowie.

Jest   to spowodowane trwającymi  pracami  na  sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Chludowie.

Aquanet S.A. ponadto informuje,  że  w  sytuacji opadów deszczu zaplanowane prace mogą  się wydłużyć i koniecznym będzie zamknięcie punktu przyjęcia ścieków dowożonych na dłużej.