plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek

Informujemy o rozpoczęciu wyłożeń do publicznego wglądu projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

MPZP Suchy Las – teren zabudowy usługowo-przemysłowej w rejonie ulic Sprzecznej i Mokrej.
Obwieszczenie i projekt planu dostępne są w BIP UG Suchy Las.

MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
Obwieszczenie i projekt planu dostępne są w BIP UG Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj