Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Gmina Suchy Las pozyskała środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, największego programu finansowanego z Funduszy Europejskich, nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Inwestycja jest realizowana w Biedrusku, na ul. Świerczewskiego, Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich. Dzięki budowie powstanie 1 700 m. sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 4 000 m ² nawierzchni asfaltowej oraz 2 500 m ² chodników oraz przepompownia.

Wartość projektu to 1 392 149,76 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 183 327,29 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
.

unia 893x126 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku
wydrukuj wydrukuj