Kolorowa grafika z ludźmi i dymkami dla wypowiedzi.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, który jest związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), osoby biorące osobisty udział w dyskusji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzeń Rady Ministrów.

Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w dyskusji publicznej zachęcamy do uczestniczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu platformy ZOOM.

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusję:

Dyskusja publiczna dotycząca projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las odbędzie się w dniu 9 września 2021 r., o godz. 16:00.

Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem zmiany Studium dostępny na BIP Urzędu Gminy Suchy Las.

Przy logowaniu się do platformy ZOOM prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, co usprawni przeprowadzenie dyskusji i umożliwi sporządzenie protokołu.

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Gminną Pracownię Urbanistyczną są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

wydrukuj wydrukuj