czołg jadący po terenie poligonu.

Za nami trudna, ale zakończona sukcesem batalia samorządów o tzw. podatek poligony. Dzięki szybkim i sprawnym działaniom, podjętemu dialogowi i zrozumieniu sytuacji, w której zostały postawione samorządy, udało zmienić się rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca br. To oznacza, że budżet gminy Suchy Las i pozostałych kilkunastu gmin poligonowych został obroniony.

Grzegorz Wojtera 2 467x350 - Batalia o podatek poligonowy zakończona sukcesem!

Składam podziękowania za współpracę,
wsparcie i skuteczne działania

Posłom na Sejm RP: Jarosławowi Rzepie,
Franciszkowi Sterczewskiemu
oraz Krzysztofowi Paszykowi

Głównemu Geodecie Kraju
oraz Urzędnikom administracji centralnej,
w tym: Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Kolegom samorządowcom – Wójtom, Burmistrzom, Radnym

Urzędnikom administracji samorządowej,
w tym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj