ręka w rękawiczce lateksowej zbliża strzykawkę do ramienia osoby

Szczepienia przeciw grypie w gminie Suchy Las odbywają się w Przychodni Sucholeskiej przy ul. Obornickiej 85 w Suchym Lesie. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 61 8 125 221.

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65. roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1956 r.), zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program finansowany jest w całości ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

wydrukuj wydrukuj