Nagrodzenia podczas gali konkursu w kaegorii działania proekologiczne

Cykl filmów “Wkoło Gminy Suchy Las” został doceniony i uhonorowany nagrodą przyznaną przez Kapitułę XXII edycji konkursu “Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 8 listopada podczas uroczystej gali na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagrody wręczył Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Ideą przewodnią organizowanego rokrocznie przez nas Konkursu jest promowanie działalności proekologicznej i prokulturowej w regionie. W otaczającej nas rzeczywistości aktywizacja działań społecznych w tym obszarze pozostaje szczególnie aktualna, a podejmowanie oddolnych inicjatyw stanowi ważny czynnik wspomagający realizację przez samorządy gminne i powiatowe zadań społeczno–gospodarczych i kulturalnych – mówi Jacek Bogusławski.

Przypomnijmy, że Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego skierowany jest do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekty zgłaszane do konkursu niezmiennie potwierdzają zaangażowanie mieszkańców w działania, które służą podniesieniu jakości życia w małych miastach i wsiach naszego regionu, a także ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w dwóch kategoriach. Kategoria I obejmuje projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna. Kategoria II z kolei obejmuje projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Podczas poniedziałkowej uroczystości nagrody rzeczowe otrzymali także uczniowie, którzy w ramach Konkursu „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”, nagrali i zmontowali tematyczny film krótkometrażowy w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” wyniosła 350 tys. złotych.

Projekt Wkoło Gminy Suchy Las zrealizowany został przez Gminę Suchy Las we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Gminy Suchy Las, panem Jackiem Kaczmarskim oraz People Photo Gallery. Składa się z 9 krótkich filmów prezentujących 9 interesujących miejsc w gminie Suchy Las. Filmy można oglądać na gminnym kanale YouTube, Facebook oraz na stronie suchylas.pl.

nagroda scaled - Filmy "Wkoło Gminy Suchy Las" nagrodzone!
wydrukuj wydrukuj