- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Nabór na stanowisko do Biura Obsługi Interesantów

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi interesantów w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Suchy Las.

Oferty można składać do 29 listopada 2021 r.

Szczegóły ogłoszenia [1] dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suchy Las w zakładce „Oferty pracy”.