dr Kołsut prezentuje projekt strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022-2030 w sali CKiBP

W miniony piątek w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030. W spotkaniu można było wziąć udział również online za pomocą platformy ZOOM.

Na spotkaniu obecny był wójt gminy Grzegorz Wojtera, członkowie zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii, radni, jak również przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. Paweł Churski, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz dr Bartłomiej Kołsut, kierownik grupy roboczej  ds. realizacji strategii rozwoju gminy z Zakładu Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Na początek zastępca wójta Marcin Buliński przedstawił dotychczasowy harmonogram prac nad strategią, po czym dr Bartłomiej Kołsut zaprezentował najważniejsze punkty projektu strategii, skupiając się głównie na wizji oraz celach strategicznych. Po prezentacjach odbyła się krótka dyskusja z udziałem uczestników spotkania.

Przypominamy, że uwagi do projektu strategii można jeszcze zgłaszać pisemnie do 6 grudnia br.:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (decyduje data wpływu).

Projekt strategii można pobrać na stronie z obwieszczeniem o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy.

 

wydrukuj wydrukuj