Przedstawiciele szkół i władz gminy składają podpisy pod dokumentem.

Dziś w budynku oświatowym przy Szkolnej 15 zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie a Szkołą Podstawową im. Antoniny Tatar w Suchem (gmina Poronin).

IMG 8334 min 466x350 - Nowe partnerstwo pomiędzy szkołami

Głównym celem partnerstwa jest nawiązanie trwałych przyjaźni zarówno między uczniami, jak i nauczycielami oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć, które wzbogacą proces edukacyjny i przyczynią się do rozwoju obu szkół.

Swoje podpisy pod dokumentem złożyli dyrektorzy szkół: p.o. Jarosław Krajewski oraz Bronisław Chowaniec-Lejczyk, a także Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, Zastępca Wójta Gminy Poronin Maciej Dziubas.

W wydarzeniu tym uczestniczyli także: kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Suchy Las Violetta Pałącarz, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie (gmina Poronin) – dyrektor Piotr Malinowski oraz wicedyrektor Dorota Zatorska; ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie – wicedyrektor Magdalena Kolasińska oraz Bożena Kulas, a także Anna Budna i Andrzej Marczak.

IMG 8370 min 466x350 - Nowe partnerstwo pomiędzy szkołami

Partnerstwo pomiędzy szkołami jest efektem współpracy Gminy Suchy Las z Gminą Poronin, która oficjalnie została rozpoczęta 16 czerwca 2012 r. w Suchym Lesie.

wydrukuj wydrukuj