Z wnioskiem do Wójta Gminy Suchy Las o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 17-28.01.2022 r. zgłosiły się cztery podmioty – poniżej publikujemy informacje o możliwości składania uwag do ofert.

  1. Informacja o możliwości składania uwag do oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjon”, ul. Poziomkowa 11, Suchy Las:
  1. Informacja o możliwości składania uwag do oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej RED BOX, ul. Obornicka 117, Suchy Las:
  1. Informacja o możliwości składania uwag do oferty Towarzystwa Młodzieży Sportowej SUCHARY, ul. Szkółkarska 47, Suchy Las:
  1. Informacja o możliwości składania uwag do ofert Stowarzyszenie Integracji Europejskiej AKTYWNI ul. Leśna 5, Suchy Las:
wydrukuj wydrukuj