bałwan na śniegu w różowym szaliku w

Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na organizację półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Suchy Las 4 organizacje pozarządowe złożyły wnioski o dofinansowanie półkolonii, wynikające z dotacji celowych ze środków budżetowych udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o możliwości składania uwag do ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą “Organizacja półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 17-28.01.2022 r. 

Zapisy na półkolonie prowadzone są u organizatorów:

  • Towarzystwo Młodzieży Sportowej SUCHARY

miejscowość Suchy Las, termin: 17–21 stycznia 2022 r.
e-mail: [email protected]  
Koszt: 190 zł

  • Stowarzyszenie Integracji Europejskiej AKTYWNI

miejscowość Suchy Las, termin: 24–28 stycznia 2022 r.
e-mail: [email protected]
Koszt: 190 zł

  • Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJON

miejscowość Suchy Las, termin: 24–28 stycznia 2022 r.
tel. 534 604 075, 507 030 301, e-mail: [email protected] 
Koszt: 200 zł

  • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX

miejscowość Suchy Las, termin: 24–28 stycznia 2022 r.
tel. 730 992 150, e-mail: [email protected] 
Koszt: 199 zł

Informacje o feriach zimowych w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej dostępne są na stronie osrodekkultury.pl

wydrukuj wydrukuj