- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Rozstrzygnięcie OKO 2022 – dotacja celowa w zakresie sportu

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Suchy Las na realizacje projektów w zakresie sportu.