1460x616 502x350 - „CZAD-owy Konkurs” dla uczniów i MDP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z terenu powiatu poznańskiego, do wzięcia udziału w „CZAD-owym Konkursie”, który promuje profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

Zadanie jest proste. Wystarczy przygotować ciekawą pracę konkursową dotyczącą zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego (w domu, szkole, instytucji publicznej itp.), w szczególności w kontekście problematyki zatruć tlenkiem węgla.

Uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej organizatorzy zachęcają do przygotowania pracy plastycznej w formie plakatu lub logo, natomiast uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, do zrealizowania filmu edukacyjnego, mogącego mieć m.in. formę piosenki bądź reklamy.

W konkursie mogą wziąć udział grupy zorganizowane, zgłoszone przez szkołę lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Narysujcie, namalujcie albo nagrajcie film – jak rozumiecie hasło konkursu.

Regulamin konkursu oraz niezbędne druki znajdują się na stronie organizatora.

Prace nagrodzone w Konkursie zostaną opublikowane na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP, w mediach społecznościowych jednostek PSP i mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu.
Ponadto dla autorów najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przewidziano nagrody – wizyty z atrakcjami w wybranych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, umożliwiające w sposób praktyczny zapoznanie się z pracą strażaka.

wydrukuj wydrukuj