Widok na tory kolejowe.

W związku z interwencjami mieszkańców, dotyczącymi  dalszego funkcjonowania kolejowego punktu przeładunkowego w Suchym Lesie – rejon ulic: Świerkowej, Szyszkowej, Perłowej i fragment  ul.  Szkółkarskiej, Urząd Gminy zwrócił się do spółki PKP Polskie Linie  Kolejowe o wyjaśnienie sytuacji.

W połowie minionego roku Urząd Gminy Suchy Las otrzymał informację z PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A., że ww. kolejowy punkt przeładunkowy będzie funkcjonował do końca 2021 roku.

Tymczasem na początku 2022 roku do Urzędu Gminy Suchy Las wpłynęły kolejne pisma od mieszkańców informujące o dalszej działalności punktu, generującego dla mieszkańców liczne uciążliwości.

W styczniu tego roku PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A. przekazały do Urzędu Gminy Suchy Las informację, że kolejowy punkt przeładunkowy w Suchym Lesie działa tymczasowo. Kolej na ten moment nie podpisała Porozumienia z firmami, które korzystają z tego punktu.

Poza tym w styczniu tego roku PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A. rozpisały przetarg na opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”. Docelowo obwodnica ma zostać przystosowana do przejazdów pociągów pasażerskich i połączeń aglomeracyjnych. Rozpoczęcie prac spowoduje automatyczne zakończenie funkcjonowania punktu przeładunkowego.

wydrukuj wydrukuj