daj sobie szansę - zbadaj się

Zapraszamy mieszkańców gminy w wieku 50-74 lata do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego.

Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 16.

Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpi 13 czerwca 2022 r. w godz. 11:00-14:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 16.

Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu edukacyjnym, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu, a także osobiste oddanie próbki do badania w wyznaczonym terminie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym, a sprawują opiekę nad osobą zależną, mogą skorzystać z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej dla tej osoby zapewnianej w ramach programu.

W ramach programu prowadzona jest również edukacja indywidualna w siedzibie OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.

Więcej szczegółów na temat badań oraz informacji o profilaktyce raka jelita grubego na stronie www.badaniaopen.pl

Badania 13 06 2022 - Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego - zaproszenie
wydrukuj wydrukuj