logotypy unijne - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Gminy Suchy Las oraz edukacja cyfrowa dla urzędników

Gmina Suchy Las realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Gminy Suchy Las oraz edukacja cyfrowa dla urzędników”.

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3425/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup usług szkoleniowych w ramach podniesienia kompetencji pracowników Urzędu Gminy Suchy Las.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost potencjału cyfrowego Gminy Suchy Las, wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, jak również poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość projektu: 100 000,00 zł.

Dofinansowanie: 100 %

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

wydrukuj wydrukuj