Pole, po którym jedzie maszyna rolnicza opryskująca rosnące zboże.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza rolników do udziału w XXII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy, a także nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej Gali.

Warunki uczestnictwa w konkursie

W Konkursie Wielkopolski Rolnik Roku mogą uczestniczyć rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne od co najmniej 7 lat. Mowa m.in. o producentach rolniczych surowców i żywności przetworzonej i nieprzetworzonej, a także producentach warzyw, owoców, roślin ozdobnych, materiału hodowlanego, zarodowego, siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz ankiety konkursowej, które należy przesłać na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań do 31 maja 2022 roku.

Siewcy Roku i uroczysta Gala

W ciągu minionych dwudziestu jeden lat trwania konkursu przystąpiło do niego ponad 1200 rolników z całego województwa, a nagrodę główną – statuetkę Siewcy, otrzymało 195 producentów rolnych. Wyboru tych najlepszych w regionie dokonuje, powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu, która posługując się kryteriami oraz obiektywną i wszechstronną oceną, wizytuje zgłoszone do konkursu gospodarstwa, ocenia je i kwalifikuje do grupy nominowanych i laureatów. Następnie, na podstawie oceny i rekomendacji Kapituły, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje nagrody i wyróżnienia w Konkursie.

Regulamin, deklaracja uczestnictwa i ankieta konkursowa dostępna na stronie www.umww.pl/wielkopolski-rolnik-roku.

wydrukuj wydrukuj