Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2022 roku pn. „Szkolenie dodatkowych grup dzieci i młodzieży w 2022 r., organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci oraz propagowanie kultury fizycznej w miejscowości Golęczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.

Dokumenty do pobrania

wydrukuj wydrukuj