Kolorowa grafika z ludźmi i dymkami dla wypowiedzi.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone stacjonarnie (w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przy użyciu platformy Microsoft Teams).

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusje:

1. Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon Rowu Północnego – część I odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 r., o godz. 15:30.

Identyfikator spotkania: 366 562 347 111
Kod dostępu: aJDuh4

Link do spotkania online
Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego

2. Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Suchy Las – rejon ulic Leśnej i Dębowej odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 r., o godz. 17:00.

Identyfikator spotkania: 330 632 903 577
Kod dostępu: mjz8Xp

Link do spotkania online
Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego

Przy logowaniu się do platformy Microsoft Teams prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, co usprawni przeprowadzenie dyskusji i umożliwi sporządzenie protokołu.

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Gminną Pracownię Urbanistyczną są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma Microsoft Teams).

wydrukuj wydrukuj