Trzech mężczyzn na tle ściany, od lewej wykonawca, wójt gminy i prezes LARG

Dzisiaj wykonany został kolejny krok do powstania kontynuacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej z Suchego Lasu do Złotnik.

Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o. (będąca inwestorem zastępczym w imieniu i na rzecz Gminy) podpisała umowę z firmą SAFEGE S.A.S. Société par actions simplifiée na projekt ścieżki na odcinku od ul. Borówkowej w Suchym Lesie do ul. Pawłowickiej w Złotnikach.

Projektowanie ścieżki odbędzie się w dwóch etapach – najpierw powstanie projekt odcinka od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej, w kolejnym etapie – odcinka od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej. Cała dokumentacja powinna być gotowa do 30 listopada 2023 r.

Okres projektowania musimy mocno zoptymalizować, jest bowiem szansa na pojawienie się w przyszłym roku środków unijnych na dofinansowanie tego typu zadań i w tej sytuacji będziemy musieli już mieć przynajmniej część zgód na roboty budowlane. Chcemy być na to przygotowani – podsumował podpisanie umowy prezes LARG Gerard Masłowski.

Projektowana ścieżka będzie przedłużeniem ścieżki, która jest już wybudowana i kończy się na ul. Borówkowej, i którą również projektowała firma SAFEGE S.A.S.

wydrukuj wydrukuj