Palący się węgiel

Sprzedaż węgla w ramach programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. dla uprawnionych mieszkańców Gminy Suchy Las będzie odbywać się za pomocą wyspecjalizowanego składu węgla.

Cena paliwa stałego przy zakupie preferencyjnym zgodnie z ww. ustawą nie będzie przekraczać kwoty: 2200 zł brutto za 1 tonę węgla.

Jednocześnie informuję, że Gmina Suchy Las zapewni każdemu mieszkańcowi uprawnionemu do preferencyjnego nabycia węgla bezpłatny transport ze składu węgla do gospodarstwa domowego.

Podstawowym warunkiem zakupu węgla po preferencyjnej cenie jest uzyskane uprawnienie do dodatku węglowego.

Uprawniony mieszkaniec, który będzie zainteresowany kupnem węgla po preferencyjnej cenie zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego/pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego wypłatę.

Formularze wniosku dostępne są:

  • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy na przy ul. Szkolnej 13 w Suchym Lesie i Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 17 w Suchym Lesie;
  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski można składać w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 17 w Suchym Lesie (pn. – pt., w godz. 7:30-15:30), lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Zaświadczenie będzie upoważniało gospodarstwo domowe do jednorazowego zakupu paliwa stałego w ilości do 1500 kg w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Po 01 stycznia 2023 r. będzie można się ubiegać o zakup kolejnych 1500 kg węgla.

Proszę o jak najszybsze składanie wniosków z zaznaczeniem określonego sortymentu konkretnego węgla w celu oszacowania jego zapotrzebowania.

Informacja o podmiocie prowadzącym sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Suchy Las zostanie podana do publicznej wiadomości, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej po stosownym zawarciu umowy z podmiotem wprowadzającym paliwo (węgiel) do sprzedaży.

Ewentualne pytania w zakresie preferencyjnego nabycia węgla proszę kierować do Urzędu Gminy Suchy Las, tel. 61 89 26 297 – sprawę prowadzi p. Szymon Adamczyk.

WÓJT GMINY SUCHY LAS
GRZEGORZ WOJTERA

wydrukuj wydrukuj