plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek

Szanowni Państwo! Przypominamy o dyskusjach publicznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone stacjonarnie (w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przy użyciu platformy Microsoft Teams).

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusje:

1. Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Suchy Las – rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r., o godz. 15:00.

Identyfikator spotkania: 339 963 043 04
Kod dostępu: LEC42C
Link do spotkania online
Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego

2. Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon Rowu Północnego – część II odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r., o godz. 17:00.

Identyfikator spotkania: 317 417 818 760
Kod dostępu: JNDDnE
Link do spotkania online
Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego

Przy logowaniu się do platformy Microsoft Teams prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, co usprawni przeprowadzenie dyskusji i umożliwi sporządzenie protokołu.

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Gminną Pracownię Urbanistyczną są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Nagranie będzie przechowywane do czasu sporządzenia protokołu z dyskusji jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma Microsoft Teams).

wydrukuj wydrukuj