Laureaci nagrody Gmina dobra do życia w obszarze funkcjonowania rodziny na gali

Gmina Suchy Las – gmina dobra do życia

Gdzie w Wielkopolsce żyje się najlepiej? W Gminie Suchy Las! Tak przynajmniej wynika z Rankingu “Gmina dobra do życia”.

„Gmina dobra do życia” to ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, który bada jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Zestawienie opracował prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Laureatów rankingu wyłoniono na podstawie 63 wskaźników, takich jak: poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktura kulturalna, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem stworzyły syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, którego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Z całego województwa wielkopolskiego to właśnie Gmina Suchy Las osiągnęła najwyższy Wskaźnik Jakości Życia! W skali całego kraju Gmina Suchy Las zajęła 9. miejsce!

W tym roku we współpracy z Instytutem Pokolenia opracowany został także dodatkowy Wskaźnik 6OFR, na który składa się 17 z powyższych 63 wskaźników cząstkowych. To wskaźniki, które wpisują się w wypracowaną w Instytucie koncepcję 6 Obszarów Funkcjonowania Rodziny, przy pomocy których gmina może wpływać na satysfakcję rodzin.

I również w tej kategorii gmina osiągnęła wyśmienity wynik, zajmując 1. miejsce w Polsce w obszarze funkcjonowania rodziny w kategorii strefy podmiejskie miast na prawach powiatu.

Pełny raport Gmina dobra do życia i wyniki rankingu dostępne są na stronie PAP.

20221202 142805 293x350 - Sukcesy gminy w rankingach
Zdj. Instytut Pokolenia

7. miejsce w Rankingu Samorządów

Świetne wiadomości nadeszły również z „Rzeczpospolitej”. W tegorocznej edycji Rankingu Samorządów 2022 Gmina Suchy Las uplasowała się na VII miejscu w kategorii gminy wiejskie!

Ranking Samorządów “Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 18 lat redakcja “Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Ranking RP 2022 259x350 - Sukcesy gminy w rankingach

Wydatki na inwestycje najwyższe w powiecie!

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” po raz kolejny opublikowało Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów, tym razem za lata 2019-2021. Również w tym zakresie Gmina Suchy Las znalazła się w krajowej czołówce.

Ranking został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy przy jego tworzeniu wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych przez samorządy w ciągu ostatnich trzech lat w podziale na gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa. 

Spośród 1523 gmin uwzględnionych w zestawieniu Gmina Suchy Las uplasowała się na 1. miejscu w powiecie poznańskim i 2. miejscu w województwie wielkopolskim! Średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 2 474,16 zł dały gminie Suchy Las 23. miejsce w kraju.

To wynik, który powinien zadawalać zarówno władze samorządowe, jak i mieszkańców. Tym bardziej, że ostatnie lata nie należą do najłatwiejszych, także dla samorządów. Pandemia, wojna w Ukrainie, sytuacja gospodarcza – wzrost cen towarów i usług, stóp procentowych czy nośników energii  mają swoje przełożenie na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Efektem tego jest spadek wydatków na inwestycje we wszystkich kategoriach jednostek samorządu terytorialnego, czyli gminach, miastach na prawach powiatu, powiatach i województwach, co podkreślają autorzy rankingu. 

wydrukuj wydrukuj